•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 20 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki MALINY  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
w karcie cmentarza występuje nazwa NOWIECZKI
Położenie cmentarza:  położony 500m na wschód od przysiółka Maliny,na skraju lasu, przy drodze do leśniczówki Włościejewko. Teren opadający łagodnie w kierunku południowym.
Charakter rozplanowania:  w czytelnych fragmentach regularny
Powierzchnia:  1600 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 2 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  1906 Paul Schönhe
Elementy cmentarza:  nagrobków wolnostojących - około 20
Stan zachowania:  nagrobki zdekompletowane, zachowane w części przyziemnej, drzewostan dziczejący, zakrzewiany
Starodrzew:  1 grochodrzew- stan dobry (65cm śr.)
Stan zachowania zieleni:  zły - układ dawny niezachowany
Zagrożenia:  dalsze niszczenie pozostałości nagrobków, dzikie zakrzewianie się terenu
Wnioski:  uporządkowanie terenu


  LOKALIZACJA NA MAPIE - GPS N: 52° 0' 50" E: 17° 8' 4"

Cmentarz leży ok 1km na zachód od drogi łączącej Masłowo z Rusocinem. Na mapie z 1940 r. cmentarz zlokalizowany jest przy lesie, graniczy z nim zachodnim bokiem. Obecnie otoczony jest pasem lasu również od wschodu (pas szer. ok.50m) i od północy. Od południa granicę terenu cmentarza stanowi leśna droga, z tej strony było też wejście na cmentarz. Kształ cmentarza prostokątny (ok. 40x50m). Brak wytyczonych granic cmentarza.  STAN CMENTARZA
Teren cmentarza stanowi fragment lasu, porośnięty grubymi dębami, sosnami, kasztanowcami, akacjami. Ściółka porośnięta barwinkiem, średnie zakrzewienie grubymi krzewami. Teren czysty, niezaśmiecony. Zlokalizowano ok.37 nagrobków i 3 nagrobne płyty epitafijne. Część grobów rozkopana. Pochówek datowany na 1906r.

  ZDJĘCIA

 zobacz zdjęcia z wcześniejszych lat na www.oledry.nekla.pl

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015