•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Piątek: 24 maja 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Dlaczego grób Wybickiego w Brodnicy jest pusty?


Józef Wybicki
Józef Wybicki - ur. w 1747 r. pisarz i polityk, adwokat, poseł na sejm, senator-wojewoda, prezes Sądu Najwyższego.

Brał udział w insurekcji kościuszkowskiej 1794 - uczestniczył w obronie Warszawy.
Na emigracji był współtwórcą Legionów; uczestniczył w powstaniu wielkopolskim 1806 roku.
Przebywając wśród legionistów polskich we Włoszech, napisał w 1797r. słowa Pieśni Legionów, która w 1926 r. stała się hymnem państwowym.

Większość swego życia związał z Wielkopolską.

Zjawił się tu po raz pierwszy w 1765 r. Tu w 1773 r. ożenił się z Kunegundą Drwęską. Gdy owdowiał w 1780 r., ożenił się ponownie, również z Wielkopolanką - Esterą Wierusz Kowalską.
W następnym roku osiadł w zakupionych przez siebie Manieczkach koło Śremu.

W Manieczkach mieszkał od 1781 r. aż do śmierci. Brak kłopotów materialnych, odsunięcie od spraw publicznych, stworzyły sprzyjające warunki do pracy literackiej.

W sposób szczególny związany był z Poznaniem. Bywał wielokrotnie w mieście. Pełnił funkcję podwojewodziego poznańskiego oraz delegata Poznania na sejm. Z polecenia Napoleona rozpoczął w mieście organizację administracji polskiej, przygotowując wraz z Dąbrowskim powstanie przeciw Prusakom.

Zmarł w 1822 roku w nieistniejącym już drewnianym dworku.

Został pochowany w Brodnicy, ponieważ w Manieczkach nie było ani kościoła ani cmentarza. Po śmierci Wybickiego, w Manieczkach mieszkała jego żona Estera, a w rękach rodziny Wybickich Manieczki były do roku 1842, kiedy właścicielem majątku stał się gen. Dezydery Chłapowski z Turwi.
W dworku zbudowanym w r. 1894, w latach 1978-2006 znajdowało się Muzeum im. gen. Józefa Wybickiego.


Dlaczego prochy Wybickiego zabrano z Brodnicy i pozostawiono grób pustym?

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstała w Poznaniu inicjatywa stworzenia panteonu wybitnych Wielkopolan (na wzór krakowskiej Skałki). Wystąpił z nią proboszcz parafii przy kościele św. Wojciecha, ksiądz Bolesław Kościelski.
Ideę poparł Heliodor Święcicki (pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego) oraz grono znamienitych Wielkopolan.

W 1922 r. ukonstytuował się Komitet Budowy Grobów Zasłużonych pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Łukomskiego.

W 1923 r. prochy Józefa Wybickiego zabrano z grobu w Brodnicy i złożono w krypcie kościoła św. Wojciecha, w specjalnie wykonanym na tę okazję sarkofagu, w towarzystwie innych zasłużonych Wielkopolan.
Spoczywają tam m. inn.:
- Karol Marcinkowski - lekarz, filantrop i społecznik;
- Feliks Nowowiejski - kompozytor;
- Antoni Kosiński - współtwórca Legionów we Włoszech;
- Andrzej Niegolewski - pułkownik w armii napoleońskiej, obrońca praw j. polskiego w zaborze pruskim.

Pusty grób uświadamia nam dzisiaj, że Wybicki był naszym Wielkopolaninem, naszym wielkim Polakiem.


Źródło:
http://regionwielkopolska.pl
http://pl.wikipedia.org
http://www.galeriawielkopolska.info
http://www.poznan.pl
http://www.swietywojciech.archpoznan.org.pl
 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015