•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 20 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Napoleon Bonaparte w Iłówcu


Na rozstaju dróg w Iłówcu, w centrum wsi stoi kapliczka w kształcie ściętej piramidy, zwieńczonej krzyżem.

Kapliczka w Iłówcu 2010
Według miejscowej tradycji piramidę postawili mieszkańcy na wieść, że przez Iłówiec będzie przejeżdżał Napoleon.
Chcieli uhonorować i uradować Cesarza przypomnieniem zwycięskiego pobytu w Egipcie; jednocześnie chcieli zapewne pokazać, że są światłymi obywatelami i dobrze znają historię jego zwycięstw.
Wybudowana piramida adaptowana została potem do roli kapliczki.

  >> zobacz pamiątki napoleońskie z okolicy

Napoleon przejeżdżał przez Iłówiec 3 razy:

- 16 lipca 1807 r.
   w czasie lustracji terenów i oceny ich przydatności do walk,

- 30 maja 1812 r.
   gdy zmierzał do Poznania, przed wyruszeniem na wojnę moskiewską,

- 13 grudnia 1812 r.
   gdy skrycie wracał do Francji po nieudanej wyprawie na Moskwę.


Według miejscowej tradycji zatrzymał się w Iłówcu i spożywał tu śniadanie 16 lipca 1807 r.

Czy gościł w starym dworze rolnika i przemysłowca Rolfa Lehmanna?
A może zaciekawiony oryginalnym sposobem uhonorowania, zatrzymał się i zaszedł do wiejskiej chałupy; mieszkańcy z pewnością zapraszali go do siebie. Mogło też być, że przejeżdżał przez wieś i tylko pozdrowił mieszkańców z okna karety.
Biorąc pod uwagę źródła historyczne, jest najbardziej prawdopodobne, że spał wtulony w kąt karety (miał w zwyczaju spać lub czytać w podróży) i ani on piramidy, ani jego nikt z mieszkańców tego dnia nie widział. Bez wątpienia jednak przez Iłówiec przejeżdżał i to nie raz.

Źródła historyczne podają, że kiedy Napoleon w 1807 r. wracał z Tylży, przejeżdżał przez Iłówiec nocą, więc piramidy nie zobaczył. Natomiast śniadanie zjadł w Kościanie.
Dopiero gdy 30 maja 1812 r. wracał z Leszna i Turwi do Poznania, mógł zobaczyć ten niezwykły wyraz hołdu mieszkańców.


Wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania
W Wielkopolsce Napoleon gościł 4 razy:

- w 1806 r. - 27 listopada
przyjeżdża do Poznania, w czasie 3-tygodniowego pobytu podróżuje po Wielkopolsce, odwiedza m.inn. Konarzewo - gości go Ksawery Dzieduszycki. 16 grudnia rusza do zajętej przez francuskie wojska Warszawy, tam na jego cześć urządzane są parady i bale. Na jednym z nich poznaje 20-letnią szambelanową Marię Walewską, która po parunastu dniach zostaje jego kochanką.
Jego przyjazd w 1806 r. poprzedziło inne ważne dla Polaków wydarzenie.
6 listopada gen. Henryk Dąbrowski z Józefem Wybickim przyjeżdżają do Poznania. Ich przyjazd uznawany jest za początek poznańskiego powstania z 1806 r. Poznaniacy przejmują władzę z rąk pruskich, wystawiają 30-tys. armię i biorą na utrzymanie 20-tys. armię francuską.

- w 1807 r. - 15 lipca
zatrzymuje się w Poznaniu; po podpisaniu 7 lipca pokojowego traktatu z carem Aleksandrem I w Tylży (na jego mocy powstaje wtedy Księstwo Warszawskie), przez Poznań oraz Drezno wraca do Paryża.


Rok 1814
- w 1812 r. - 30 maja
Napoleon kolejny raz przyjeżdża do Wielkopolski, kiedy szykuje się do wojny z Rosją.
Gości w Turwi, podejmuje go w barokowym pałacu ojciec gen. Dezyderego Chłapowskiego, adiutanta Napoleona, a potem jednego z dowódców powstania listopadowego. Wyjeżdża 2 czerwca do Torunia.

- w 1812 r. - 12/13 grudnia
po nieudanej wyprawie na Moskwę, przez Poznań, Wschowę, Głogów i Bolesławiec skrycie wraca do Francji.
źródło:
- Marek Henzler, Z ziemi polskiej ślady napoleońskie, Polityka.pl 25.08.2010
- Jerzy Sobczak, O Szlaku Napoleona w Wielkopolsce ... , WTK w Poznaniu 2006-08-24
- Dorota Matyaszczyk, Szlaki dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce na przykładzie Szlaku Napoleońskiego 2006
- Jerzy Michał Sobczak, Cesarz Napoleon w Wielkopolsce, Wydawnictwo WBPiCAK Poznań 2006
- Anna Jabłońska, Dorota Matyaszczyk, Napoleon i jego opieka w Wielkopolsce, XIV Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkopolsce 2006
- zdjęcia: Wikipedia

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015