•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 23 września 2023
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Historia wsi GrzybnoWŁAŚCICIELE WSI GRZYBNO
1387 - najwcześniejsza pisana wzmianka odnotowuje jako właściciela Tomisława z Grzybna, a następnie jego synów
1396 - zapis odnotowuje jako właściciela Piotra, syn Tomisława
1400 - Pełka Grzybieński herbu Świnka, wicechorąży poznański i kościański, wicepodkomorzy kościański i wicepodsędek poznański
1481 - dobra kupuje Jan Baranowski, kasztelan krzywiński, następnie oddaje Grzybno za 100 grzywien w dożywocie Eufamii, żonie syna Adama, zachowując sobie sołectwo i lasy. Po nim dziedziczą synowie - Jan i Adam Baranowscy, a następnie po Adamie jego syn Jan Baranowski
1524 - Jan Baranowski sprzedaje swoją część majątku, właścicielem Grzybna zostaje Andrzej Dobrogost Brodzki
1525 - Andrzej Dobrogost Brodzki odsprzedaje majątek;nowy właściciel Wojciech Sułocki, zabezpieczył na Grzybnie wiano swojej żony Agnieszki. Jednocześnie część ziemi pozostała nadal w rękach Baranowskich
1575 - jako dziedzice występują synowie zmarłego Wojciecha, Andrzej i Marcin Sułoccy oraz bracia Stanisław, Andrzej, Maciej, Piotr, Stefan i Rufolf Baranowscy
1593 - Rufolf Baranowski sprzedaje Grzybno za 7000 złp Stanisławowi Szołdrskiemu herbu Łodzia.
Stanisław Szołdrski, syn Jana i Anny ze Skaławskich herbu Nałęcz, ożeniony z Małgorzatą Maniecką, był właścicielem rozległych dóbr ziemskich w dawnym powiecie kościańskim
1648 - po śmierci Stanisława Szołdrskiego majątek podzielony zostaje między synów. Część majątku z Grzybnem otrzymał Maciej Szołdrski, pisarz ziemski poznański, ożeniony z Barbarą z Kierskich. Po nim odziedziczył jej syn Stanisław Szołdrski, cześnik kaliski, poseł na sejmy, deputowany na trybunał radomski, ożeniony z Marianną Zajączkówną.
Po jego śmierci dziedzicem posiadłości został syn Andrzej Szołdrski, kasztelan biechowski, ożeniony z Zofią z Ramomickich herbu Kotowicz. Jedynym spadkobiercą Andrzeja był syn Ludwik Szołdrski (1675-1749), chorąży i wojewoda poznański, generał wielkopolski i kasztelan gnieźnieński, właściciel ogromnego majątku, z Czempiniem, gdzie miał swoją rezydencję. Żoną Ludwika była Maria Bogumiła z Unrugów, dziedzicami dwóch synów Stefan i Władysław. Czempiń wraz z Grzybnem otrzymał starszy syn Stefan Szołdrski (1712-1736), a po jego przedwczesnej śmierci dobra te przeszły na ręce Feliksa Szołdrskiego
1754 - Przeprowadzone działy rodzinne potwierdzają podział majątku, w wyniku którego Feliksowi przypadło w udziale kilkanaście wsi z miastem Czempiń oraz Grzybnem
1800 - Feliks Szołdrski, podkomorzy JKMości, umiera bezpotomnie, zapisując cały swój majątek Wiktorowi Szołdrskiemu, wnukowi wspomnianego Władysława.
Wiktor Szołdrski, starosta rogoziński, ożeniony z Melanią z Krzyżanowskich herbu Świnka, mianowany w 1798 r. dziedzicznym grabią pruskim, był w początku XIXw. właścicielem ogromnej fortuny, która podupadła na skutek trudności i niepowodzeń ekonomicznych
1830 - umiera kasztelan Wiktor Szołdrski, pozostawiając nieletnich synów Wiktora i Władzimierza i magnacką fortunę całkiem zachwianą. Znaczna część majątku została wówczas sprzedana. Grzybno zakupił niejaki Justus Zaborowski
1874 - właścicielem majątku jest August von Delhaes z Czempinia
1876 - właścicielem majątku jest porucznik w stanie spoczynku Franz Geuthner (Günther)
1922 - w księdze wieczystej majętności wpisana została wdowa po Franzu Joanna Günther z domu Bernuth oraz syn Wiliam, który pozostał w Grzybnie do 1944 r.
 ⇒ zobacz szczegóły o rodzinie Guentherów


źródło:
- Dawne budownictwo folwarczne: Majątki wielkopolskie: tom VII Powiat śremski - Maria Strzałko
- Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN: Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku
 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015