•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Czwartek: 23 maja 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Proboszcze parafii Iłówiec


Wieś należy do parafii Iłówiec; w Grzybnie nie ma kościoła, ten znajduje się we wsi Iłówiec (3 km).

W średniowieczu proboszczem mogła być również osoba świecka, np. mieszczanin sprawujący funkcje administracyjne w parafii. W tym samym czasie wyróżniano plebana, który zarządzał parafią wiejską oraz prepozyta, który zarządzał parafią miejską.

  przed 1404 Mikołaj   

  1425 Paweł   

  1630 Maciej Banderowicz   

  około 1654 Maciej Osiecki   

  1678 Wawrzyniec Zaremba   

  1696 Piotr Helmicht   

  1778 Ks. Antoni Józef Janiszewski  
  ... w parafii

Zapis znaleziony w Tekach Dworzaczka:

Metrykalia > Katolickie > Iłowiec
1778.15/II. (Grzybno) Piotr, s. G. And. Janiszewskiego ekonoma z G. i Zofji -- G. Marcin Laskowski, dworz. z I. i hon. Rozalja Tomaszawska
- chrzci X. Antoni Józef Janiszewski curatus I.    curatus (łac.) - wikary
⇒ zobacz Teki Dworzaczka

  1820 Ks. Sylwester Krajewski  
  ... w parafii

    zmarły 07.01.1844

   

Parafie:
- Iłowiec - proboszcz 1820
- Czempiń - proboszcz

  1857 - 18.. Ks. Jan Nepomucen Powałowski  
  ... w parafii

    Urodzony 1811; święcenia kapłańskie 1834, zmarły 14.06.1870

Parafie:
- Iłowiec - protektor od 1857
- rezydent 1868, 1869

  1865-1866 Ks. Dziekan Wawrzyniec Chybicki  
  1 rok w parafii

   Urodzony: 04.08.1832 Tarnówko; święcenia kapłańskie 1857; zmarły 6.05.1900

Obrońca tożsamości narodowej i mowy ojczystej pod zaborem pruskim. Wychowawca młodzieży, twórca i działacz stęszewskich bractw i towarzystw. Współzałożyciel Banku Ludowego, kółka rolniczego i pierwszej biblioteki publicznej w Stęszewie.

Parafie:
- Krobia - wikary 1857-1859
- Wiry - wikary 1859-1865
- Iłowiec - administrator 1865-1866
- Stęszew - proboszcz 1866 do śmierci
- Tarnowo - administrator od 14.01.1897
- Skórzewo - administrator od 09.11.1897
- Lusowo - administrator od 04.08.1898
- Buk - administrator od 15.01.1900

  1867-18.. Ks. Michał Czapla  
  .. lat w parafii

   Urodzony: 1836; święcenia kapłańskie 1862; zmarł 10.03.1878.

Parafie:
- Iłowiec - protektor od 1867


  1886-1912 Ks. Radca Michał Dykiert  
  26 lat w parafii

   Urodzony 1841; święcenia kapłańskie 1869; zmarł 24.06.1923.

- ksiądz społecznik w Wielkopolsce
- członek Towarzystwa Opieki nad dziećmi katolickimi w Poznaniu,
wg. Sprawozdania za lata 1910-11, opublikowanego w 1912 r.

Parafie:
- Turew - rezydent 1871
- Iłówiec - proboszcz od 22.11.1886

  1912-1920 Ks. Zygmunt Jerzycki  
  8 lat w parafii

   Urodzony 14.02.1884 Sławoszew, święcenia kapłańskie 10.02.1907; zmarły 14.10.1940 - obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen

Parafie:
- Wałkowo - wikariusz od 01.03.1907
- Śrem - wikary 1.10.1910-1912
- Iłowiec - proboszcz 1.03.1912-1920
- Boruszyn - proboszcz 30.03.1920-1940

Mieszkaniec Boruszyna, ur. w 1920 r. Bolesław Olejniczak, dobrze pamięta księdza Jerzyckiego, który uczył go religii. W rozmowie z dnia 30.03.2011 r. wspomina księdza:
Wysoki, barczysty mężczyzna, z binoklami na nosie. Przyjechał w maju 1920 roku, odbierał go końmi z Obrzycka mój ojciec.
Dobrze uczył religii pod względem wiary. Był udziałowcem Szamotulskiej Olejarni, prowadził też 100 hektarowe gospodarstwo rolne. Znał 5 języków. Gdy w 1939 r. władzę przejęli Niemcy, ćwiczył w rozmowach znajomość języka niemieckiego z ówczesnym sołtysem Niemcem Wilim Fridrichem. Ten z sympatii ostrzegał go i namawiał do wyjazdu.
Ksiądz Jerzycki odmawiał, komentując to "owieczek moich nie mogę zostawić". W efekcie został aresztowany w lutym 1940 roku.

Proboszcz był społecznikiem i aktywnym działaczem kółka rolniczego; sprowadzał wykładowców na szkolenia dla rolników, działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży - więc Niemcy mieli go na "czarnej liście".

  1920-1950 Ks. Dziekan Ludwik Dolaczyński  
  30 lat w parafii

   Urodzony 2.08.1886; święcenia kapłańskie 1914; zmarły 23.05.1950.

- członek tajnego stowarzyszenia gimnazjalnego
     "Towarzystwo Tomasza Zana w Śremie"
- członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
- ksiądz społecznik w Wielkopolsce

Parafie:
- Iłowiec - proboszcz od 1920

  1950-1960 Ks. Kazimierz Rakowski  
  10 lat w parafii

   Urodzony 1902; święcenia kapłańskie 16.06.1929; zmarły 07.10.1960, Poznań

Więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, był wśród osób aresztowanych przez Niemców w 1939 r. - 15 osób z uwięzionych rozstrzelano na rynku w Mosinie (Operacja Tannenberg).
Jak wspominają parafianie, był trochę nerwowy, ale mogło to być związane z jego przeszłością wojenną. ⇒ zobacz szczegóły operacji Tannenberg

Parafie:
- Poznań Fara - wikariusz od 01.07.1929
- Poznań parafia p.w. św. Stanisława Kostki - wikariusz od 1930 r.
- Poznań parafia p.w. N.Serca P.Jez. i św.Florjana - wikariusz od 01.07.1931 r.
- Iłówiec - administrator od 1950.

  1960-1975 Ks. Kanonik dr Roman Michałek  
  15 lat w parafii

   Urodzony 20.01.1921; święcenia kapłańskie 21.01.1945; zmarły 11.04.1980.

Kanonik Kapituły Metropolitarnej Poznania, członek Komisji Liturgicznej Episkopatu, wybitny znawca prawa liturgicznego, profesor poznańskiego wydziału teologicznego, długoletni sędzia Sądu Duchownego.

   Parafianie pamiętają ks. Michałka jako osobę, która nie do końca realizowała się jako proboszcz wiejskiej parafii. Podejście do parafian, komunikacja z wiernymi, metody nauczania religii budziły wiele kontrowersji.
Dawało się odczuć, że dla księdza ta rola była trochę "za ciasna".

Parafie:
- Wyszyny - administrator od 1949
- Iłówiec - proboszcz 1960-1975

  1975-1978 Ks. Andrzej Echaust  


 zobacz inne zdjęcia
  3 lata w parafii

   Urodzony 24.08.1918 - Modrze; święcenia kapłańskie 21.02.1948.

   Ukończył gimnazjum im. Paderewskiego w Poznaniu, wstąpił do seminarium 21.09.1938r., kontynuował naukę w konspiracyjnym seminarium i ukończył Seminarium Duchowne w Poznaniu. Prymicję odprawił 25.02.1948 w kościele MB Bolesnej na Łazarzu. Był wikarym w Słupii k/Kępna, w Stęszewie i Opalenicy, utworzył parafię w Zębowie k/Lwówka, był proboszczem w Turkowych k /Kępna oraz w Iłówcu k/Czempina.
Z dniem 28.09.1978 przeszedł na emeryturę, do zamieszkania kuria przeznaczyła mu budynek probostwa w Stokach k/Pszczewa. Choroba spowodowała konieczność amputacji najpierw prawej nogi do kolana, a później w 1979 r. drugiej nogi. Od tego czasu zamieszkiwał z siostrami /Krystyna,Marysia/ w Poznaniu. Zmarł 8.05.1982
   Był namiętnym filatelistą, w 1972 roku jego zbiór znaczków nt. "Matka Boska na znaczkach świata" zdobył III nagrodę w ogólnopolskim konkursie filatelistycznym.
Informacje uzyskane od Haliny Echaust.

   Jak pamietają parafianie: bardzo bezpośredni, kontaktowy, pełen poczucia humoru.

Parafie:
- Słupia k/Kępna,Stęszew - wikariusz 1948 ( - 1951)
- Opalenica - wikary 1951-1955
- Lwówek - wikary od 1955
- Turkowy k/Kępna - proboszcz
- Zębowo parafia pw. Najœwiętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi (1956 - 1970) - proboszcz
- Iłówiec parafia pw.œw.Andrzeja Apostoła (1975 - 1978) - proboszcz
- Emeryt - 28.09.1978

  1978-1982 Ks. Kanonik Stanisław Kraska  
  4 lata w parafii

- kanonik honorowy kapituły konkatedralnej w Ostrowie Wlkp. od 1996, dekanalny ojciec duchowny

   Charakterystyczna była sylwetka niewysokiego księdza jeżdżącego na dużym rowerze. Był to sposób poruszania się po parafii akceptowany przez wiernych. Świetny organizator, operatywny, komunikatywny; prowadził jawną politykę finansową, co było dobrze widziane.
Kolejna parafia to Nowe Skalmierzyce 1982-2010 Kościół pod wezw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Był tam również Kustoszem skalmierzyckiego sanktuarium
Stamtąd przeszedł na emeryturę 1.09.2010r. do Domu im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp.
⇒ zobacz księdza na jubileuszu Domu Katolickiego w Skalmierzycach w 2009

  1982-1984 Ks. Kanonik Stefan Szkaradkiewicz  
  2 lata w parafii

   Urodzony 06.05.1943; święcenia kapłańskie 20.05.1967

- kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Kaliszu od 1995, dekanalny duszpasterz rodzin

Parafie:
- Iłowiec - proboszcz 1982-1984
- Ostrzeszów parafiia p.w. NMP Wniebowziętej - proboszcz od 01.07.1984
⇒ zobacz stronę parafii pod wezw. NMP Wniebowziętej

  1984-2007 Ks. Kanonik Mateusz Tonder  


 zobacz inne zdjęcia
  23 lata w parafii

   Urodzony w 1940; święcenia kapłańskie 17.05.1964, zmarł 24.09.2010

- kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Poznaniu od 1999
- przeniesiony w stan spoczynku - 30.06.2007 r.
- pochowany w naszej parafii Iłówiec.  zobacz zdjęcia z pogrzebu

Parafie:
- Piła (30.06.2007 - ) - emeryt
- Iłówiec parafia pw.œw.Andrzeja Apostoła (1984 - 30.06.2007) - proboszcz
- Gębice parafia pw.œw.Andrzeja Boboli (1975 - 1984) - proboszcz
- Zduny (01.07.1965 - 30.06.1966) - wikariusz

  2007-2012 Ks. Wojciech Napierała  
  5 lat w parafii

    Urodzony w 1947, święcenia kapłańskie: 25.05.1972.

wikary - par. pw. św Mikołaja Krobia 1975-1977
proboszcz - par. pw. św. Bartłomieja w Objezierzu 1998-2007
proboszcz - par. pw. św. Mikołaja w Siedlcu k/Kostrzyna 2012-nadal

  2012-obecnie Ks. Stanisław Wiatrowski  
  ... w parafii

   Urodzony w 1959 roku w Masłowie, święcenia kapłańskie 24.05.1984 r.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, rozpoczął naukę w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Poznaniu;

wikariusz w Opalenicy 1984-1986, Zbąszyniu, Konarzewie k. Poznania, Sierakowie oraz Niepruszewie, gdzie przez trzy miesiące zastępował proboszcza.
przeniesiony do Wilkowa Polskiego k/Śremu - rok był wikariuszem, a przez kolejne dziesięć lat proboszczem 1997-2007
proboszcz w w Konarach k/Miejskiej Górki 2007-2012


PROBOSZCZ w KOŚCIELE KATOLICKIM DZISIAJ ⇒ rozwiń/zwiń temat


 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015