•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 20 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Biogram Stanisława Egberta Koźmiana z Przylepek 

uznany tłumacz Szekspira, uczestnik powstania listopadowego

Stanisław Egbert Koźmian urodził się 21 kwietnia 1811 r. we Wronowie koło Bełżyc na Lubelszczyźnie, jako najstarszy syn zamożnych ziemian: Tomasza Jana i Wiktorii z Mikulwiczów-Radeckich.
Używał dwóch imion dla odróżnienia od mieszkającego w Krakowie kuzyna - Stanisława Koźmiana - historyka i dyrektora teatru.

Bardzo wcześnie osierocony, wychowywał się pod opieką stryjów: Kajetana i Józefa (biskupa). Uczył się w lubelskiej Szkole Wojewódzkiej w latach 1822-1826, potem w warszawskim Liceum Lindego, gdzie poznał Fryderyka Chopina. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1828-1830.

Wraz z bratem Janem brał udział w powstaniu listopadowym, w stopniu podporucznika. Po klęsce powstania wyjechał na krótko do Paryża potem do Anglii. Organizował tam pomoc finansową dla innych emigrantów. W Londynie brał czynny udział w życiu politycznym emigracji; jako poeta, dramaturg, publicysta i tłumacz.
Koźmian opiekował się Chopinem podczas jego dwukrotnych pobytów w Londynie: w roku 1837 i podczas podróży Chopina po Anglii w roku 1848.

Z Londynu w roku 1848 Stanisław Egbert Koźmian przeniósł się do Berlina, skąd szybko wyjechał w Poznańskie.
Osiedlił się w Wielkopolsce, gdzie jego młodszy brat Jan ożenił się z córką Dezyderego Chłapowskiego - Zofią. W 1851 roku kupił majątek Przylepki koło Śremu i przez 16 lat zajmował się prowadzeniem gospodarstwa.
Z powodów zdrowotnych i rodzinnych sprzedał majątek w 1867 r. sąsiadowi Kazimierzowi Chłapowskiemu i przeniósł się do Poznania, do brata Jana. Tam zajmował się wydawaniem czasopisma naukowo-literackiego "Przeglądu Poznańskiego".

Stanisław Egbert Koźmian wsławił się przekładami utworów Williama Shakespeare'a na język polski. W 1875 roku, wraz z Józefem Paszkowskim i Leonem Ulrichem wydał Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), dzięki którym cała trójka stała się szeroko znana. Przy pracy nad tym zbiorem pomagał Józef Ignacy Kraszewski.

Stanisław Egbert Koźmian przyjaźnił się z wieloma zamieszkałymi w Wielkopolsce wybitnymi ludźmi swej epoki, m. in. gen. Dezyderym Chłapowskim, u którego w Turwi spędzał wiele czasu, a także z Kajetanem Morawskim, którego odwiedzał w Jurkowie.

Miał dwie córki: Marię i Zofię.

Zmarł 23 kwietnia 1885 r. w Poznaniu i pochowany został w podziemiach kościoła p.w. św. Katarzyny w Brodnicy.


 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015